Roczne koszty paliwa:
energia elektryczna do zasilenia pompy ciepła
energia elektryczna do zasilenia pompy ciepła
gaz ziemny w przypadku zastosowania kotła gazowego
olej opałowy w przypadku zastosowania kotła olejowego