Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ w celach marketingowych (działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta). Zgoda ta jest dobrowolna.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty urządzeń marki Viessmann na zasadach określonych w Regulaminie i Deklaracji ochrony danych.


Obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO):

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ

 1. Administratorem Państwa danych jest Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 18.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 883 797 577, adresem mailowym: biuro@efektywniej.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
  a) Marketing, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz email, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyraźna zgoda klienta w formie oświadczenia woli.
  b) Zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawieniu faktury, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO uszczegółowienie w art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej
  c) W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód (art. 6 ust.1 lit a), dane osobowe będą przetwarzane w celu zaproponowania usług podmiotów powiązanych z Administratorem wskazanym powyżej.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane do innych podmiotów współpracujących z firmą Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ na podstawie zgody.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, nie dłużej jednak niż 3 lata, ewentualnie do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia :prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 9. Informuję dodatkowo, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe nie będzie możliwe.
 10. Korzystanie z portalu www.efektywniej.pl związane jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie Państwu treści marketingowych dostosowanych do Państwa preferencji. Podstawą tego typu działań ze strony Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

Viessmann Sp. z o.o.

  Administratorem Państwa danych w rozumieniu RODO jest Viessmann Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 65. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 71 3607100, adresem mailowym: marketing@viessmann.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Państwem w odpowiedzi na wyrażone zainteresowanie urządzeniami firmy Viessmann. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w Deklaracji ochrony danych). Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym Partnerom Handlowym, w celu sporządzenia oferty handlowej (lista Partnerów Handlowych jest dostępna na stronie www.viessmann.pl). Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Państwa dane przetwarzane będą do momentu przygotowania i udzielenia odpowiedzi, ewentualnie do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe nie będzie możliwe.